Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Warunki uczestnictwa

1.      Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu z Instagrama jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na szkolenie z Instagrama, znajdującego się na stronie www.szkolenieInstagram.indm.pl .

2.      Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia z Instagrama. 

3.      Informacje na temat kosztu uczestnictwa w znajdują się w zakładce ZGŁOŚ SIĘ.

4.      Faktura pro forma zostanie przesłana w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia udziału na adres „email do faktury” podany w formularzu zgłoszeń.

5.      Wpłaty należy dokonać na konto podane na fakturze pro forma.

6.      Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na właściwym koncie.

7.      Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały ze szkolenia, catering oraz materiały dodatkowe udostępniane uczestnikom szkolenia, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz gadżety okolicznościowe.

8.      Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy złożyć pisemnie, wysyłając maila na adres: kontakt@indm.pl, wpisując w tytule „Firma, imię i nazwisko” w terminie 7 dni przed datą realizacji szkolenia.

9.      W przypadku złożenia rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 100% kwoty widniejącej na fakturze.

10.  W przypadku braku złożenia rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 100% kwoty widniejącej na fakturze.

11. Organizator zezwala na zamianę osoby uczestniczącej w szkoleniu. Należy wysłać informacje na adres kontakt@indm.pl 

12.  Brak wpłaty na podstawie faktury pro forma nie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie szkolenia oraz zmiany prelegenta danego bloku tematycznego w sytuacji niezależnej od Organizatora.

14. Akceptując warunki uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik udziela przedsiębiorstwu in Digital Marketing Sp. z o.o. prawa do wykorzystywania zdjęć i wideo wykonanych podczas szkolenia z jego wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania tego prawa, obejmującego nieograniczone w czasie utrwalanie, rozpowszechnianie, powielanie i obróbkę zdjęć i wideo w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

15. W przypadku niezebrania się minimalnej grupy uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu szkolenia albo odwołania szkolenia, w przypadku którym przysługuje zwrot 100% dokonanej opłaty za szkolenie.

16.  Za organizację wydarzenia odpowiedzialna jest firma in Digital Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karola Szymanowskiego 18/58, 80-280 Gdańsk.

Partnerzy

Partnerzy medialni